Prague08

ePassports EAC Conformity & Interoperability Tests
Prague, September 7th - 12th 2008

Registrace pro organizátory a MVČR

Online registrace přes webové stránky je ukončena. Jakákoliv další registrace bude možná pouze během kongresu na recepci.